Bostäder

Energisnåla bostäder i Norrtälje kommun

Vi kommer välja att bygga så energisnåla lägenheter som möjligt. Vi har därför valt passiva hus, eftersom passiva hus lämnar ifrån sig så minimalistisk fotavtryck och är energisnålt vilket vi strävar efter.

Vad är passiv hus? Hur ska vi bygga?

Ett passivt hus är ett hus med få värmeförluster. Passiv hus är mer eller mindre självförsörjande. Det är ett hus som värms upp till cirka 75 % utav bara solenergi. Energin fördelas för mesta dels till dem elektriska apparaterna. Därför kommer de resterande 25 % vara köpt eller lokalproducerad energi. Ett passivt hus är ett vindtät hus. Man tätar vid dörrar och fönstren som gör att det inte kallnar. Det ska finnas mycket fönster. Väggarna ska vara tjockt isolerade, men även ljudisolerade eftersom vi vill få in så mycket värme och förlora så lite som möjligt.  Vi inriktar oss mest på lägenheter för det tar minst yta vilket betyder att fler personer får plats att bo på samma ställe.

 

Genom att bygga passiva bostäder sparar vi inte bara pengar, utan vi sparar också på vår fina miljö. På de passiva husen kommer det finnas solceller. Folk kan tycka det är dyrt men i slutändan kommer vi alla vinna på det, efter som att man då inte behöver köpa in annan energi.

När vi bygger dessa passiva hus vill vi välkomna in alla olika människor i Norrtälje kommun. Därför är det bra om man bygger lite mindre passiva lägenheter där tillexempel ett par kan bosätta sig. Men även större lägenheter där större familjer kan bo. Alla familjer vill inte bo i lägenheter. Det finns familjer som vill ha en stor gräsmatta och mer ”privat” yta att röra sig på. Alltså ett hus med tomt, därför måste det även finnas passiva hus i form av villor och radhus. Dem passiva husen kommer vara uppbyggda på samma sätt som dem passiva lägenheterna.

Vi har valt att bygga upp våra passiva byggnader i Grind där det finns stora gräsplättar. För det är ett öppet och centralt ställe där det blir attraktivt för både unga och äldre människor. Efter som att vi utgår ifrån hela kommunen så om vi ska bygga upp andra passiva byggnader skulle man inrikta sig på samma ställen som utgår efter samma aspekter.

 

I husen

För att spara så mycket energi som möjligt i bostäderna så kan man använda LED lampor. I en liten lägenhet behöver man bara en toalett.

Utanför husen/Park och återvinningsstation

Centralt mellan husen ska det byggas en återvinningstation så att alla har lätt till att återvinna. Man ska kunna sortera metall, plast, papper och matavfall, vi ska ha en kompost eller att en lastbil som kommer och hämtar matavfallen för att kör det till Arsta. Där man kommer kunna använda matavfallen som energikällor.

Vi ska också ha en lekpark för att locka småbarns familjer. Det ska i närheten finnas träd och buskar med bänkar och en mysig grillplats där folk kan samlas och ha trevligt. Det gör vi för att alla ska kunna umgås utomhus.
Vi anser att relativt mycket träd, buskar och övrig natur är bra för en hemtrevlig känsla och för att kunna bibehålla kommunens mångfald.