Energi

Kommunens energi tillförsel, hur ska kommunen kunna gå runt? 

Vi är energi-gruppen och vi har tänkt att vi ska använda oss av vattenkraft, bio energi,
solceller, vindkraft och friktionskraft. I Norrtälje ån tänkte vi använda oss av vattenkraft
eftersom att ån rinner hela tiden och därför kan vi samla upp energi under sommarhalvåret.
Vattenkraft verket ska vara uppbyggt som ett hjul, i ån som ska snurra hela tiden. Den ger
tyvärr inte så mycket energi så vi anser att det är mer som en dekoration för ån.
På vägarna i Norrtälje kommun tänkte vi använda friktionskraft. Under asfalten tänkte vi att
vi skulle ha sensorer under vägarna eftersom att när bilarna åker på vägen så tar vi upp
energi av friktionen. När bilarna kör över vägarna så blir det varmt emellan däcken och
väggplattorna. Det skapas friktion. Den energin kommer gå till Arsta som samarbetar med
Norrtälje kommun och kommer på så sätt kunna dela ut energin jämt runt omkring i
kommunen.

Vi ska också ha solceller på taken på alla hus och lägenheter som byggs nya i Norrtälje
kommun för att samla upp ännu mer energi på ett naturligt sätt. Vi vill också använda oss av
solcellerna på större byggnader. Dem stora byggnaderna som fängelset, skolor och sjukhuset
vill vi göra självförsörjande, och det kan dem bli genom att solcellerna ska driva dem.
På Norrtälje kommuns stora fält och skärgård ska vi sätta ut flera vindkraftverk för att
vindkraftverk är väldigt effektiva och det är ett naturligt alternativ till andra energikällor.
Eftersom att det blåser mycket längs skärgården så anser vi att det är en mycket energi
vinnande idé.

För att staden ska gå runt ordentligt så ska vi behålla Arsta energiverk. Det är en väldigt bra
energikälla som redan nu försörjer större delen av Norrtälje kommun med bioenergi.
Bioenergi är bra eftersom vi kan göra det väldigt självförsörjande. Kommunen har en större
mängd av skogsbruk och skog, då kan man ta dess spilor och använda det som miljövänligt
energi.