Livsstil
Hur ska vi göra för att människor skall trivas i Norrtälje kommun?

För att alla ska trivas i vår förbättrande kommun behöver vi bygga upp en kommun som
välkomnar alla åldersgrupper, religioner och intressen.
Därför har vi funderat på att bygga heliga byggnader som kyrka, moské, synagoga och
tempel. Som visar att vi respektera folket och deras tro. Vi tycker inte att dessa platser skall
befinna sig vid samma område, för detta kan leda till stora konflikter mellan religioner och
för att alla religionerna ska få sin integritet.

Vi vill att våra invånare ska kunna känna sig bekväma, vi vill ha ungdomar som träffas och
umgås på samlade ställen. På dem här platserna så vill vi att det ska finnas chanser till att
kunna göra olika aktiviteter. Till våra barnfamiljer har vi tänkt ha ställen som ett lekland som
ska vara säkra men också ett ställe för barn att röra sig och ha kul. För äldre personer vill vi
ha en samlingsplats där de kan fika, spela kort och göra lugna aktiviteter som passar deras
åldersgrupp.
För att få ett samhälle där säkerheten är viktig har vi planerat att ha ordningsvakter och
nattvandrare vid olika riskzoner.

 

Vi behöver flera barnfamiljer i Norrtälje och människor av åren 20-45 år. Ett sätt för att
kunna få fler invånare i dess årskull så vill vi ha en förlossningsklinik i Norrtälje kommun.
Förlossnings kliniken kommer bidra till ett tryggt samhälle för blivande föräldrar. Det är ca
301 barn som födds varje dag i Sverige. Med en klinik i Norrtälje så kommer kommunen bli
mer självförsörjande.

Hälsan är viktigt för vårat välmående, därför tycker vi att kommunen ska skaffa fler utomhus
idrottsplatser där många kan få utföra sina intressen. Det kan vara fotbollsplan, ute gym,
bandy plan och tennis. Detta kommer bero på efterfrågan av sporter och aktiviteter.