Vi har använt oss utav programmet Minecraft, som en utav våra verktyg till att kunna framställa ett så hållbart Norrtälje kommun som möjligt.

Våran anledning till att vi har använt Minecraft är för att det är ett effektiv program som gör så att vi kan visa en mycket tydlig bild på hur vi vill att kommunen ska se ut i framtiden.