Transport

Vi skulle vilja satsa mer på det vi redan producerar i Roslagen t.ex. kött och ägg eftersom att kvalitén är väldigt bra och även det skulle dra ner på kostnader och utsläpp. Man skulle kunna servera roslagskött på t.ex. skolor och fängelset. Man skulle kunna köpa kött och mjölk ifrån Billinge gård.

Viljan att försöka få folk att åka mer buss och ta ett miljövänligare alternativ än bilen är starkt. Vi vill också att dem i kommunen ska gå eller cykla mer. Vi har planerat att ha gratis hyrcyklar som skulle få människor att vilja cykla mer istället för att ta bilen inne i staden, det skulle leda till mindre utsläpp. Vi anser att folk skulle avstå ifrån att köpa nya bilar och då släpper inte industrierna ut lika mycket utsläpp eftersom folk inte köper lika mycket. Den här processen håller ihop med utbudet och efterfrågan. Vi planerar att sätta ut fler cykel vägar i hela kommunen för att det ska vara lättare att ta sig runt med cykel.

Vi skulle vilja sänka kostnaderna för busskort och ta lite från skattepengar till kollektivtrafiken t.ex. högre löner åt busschaufförer för att fler skulle söka som det jobbet.  Man skulle kunna använda mat och göra om det till biogas, biogasen ska då vara bränslet till kollektivtrafiken.

Vi vill återanvända vatten. Man skulle kunna använda det vatten man duschar med eller det man använder i handfatet till det vattnet man har i toaletten. Man skulle kunna byta ut alla gamla avlopp till miljövänliga nya avlopp med reningsverk i som tar bort dem giftiga ämnen så i slutet kommer det ut rent vatten i naturen för att vi inte ska släppa ut så mycket giftiga ämnen.

Vi skulle vilja bygga upp laddar stationer för el bilar i kommunen. Elen man laddar med ska vara gratis.

I kommunen ska det vara högre bilskatt för invånarna som kör diesel eller bensin drivna bilar. Dem som väljer att köra elbil eller miljöbilar ska inte behöva betala miljöskatt. Detta kommer leda till att fler i kommunen kommer välja det miljövänligare sättet att transportera sig. Om man inte har råd med elbil så kommer det finnas andra alternativ till transport som den kollektiva trafiken.

Efter som att Norrtälje kommun inte har möjlighet eller kapaciteten till att göra kläder så anser vi att ett bättre alternativ är att köpa in kläder från andra ställen i Sverige eller andra EU länder. Vi kommer då minska utsläppen över hela jorden. Genom att välja fabriker som har bra regelverk och ständiga kontroller så minskar vi också risken att människor jobbar under dåliga arbetsvillkor och barnarbete.